Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Promovarea exporturilor româneşti în Mexic
Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări:
I. Instrumente de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.
2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:
2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de MECMA, prin care se suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:
  1. participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, etc.
  2. organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinaţie pentru persoanele care participă la acţiunile respective, a celor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării, a materialelor promoţionale, etc.
  3. realizarea de studii de piaţa si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislaţia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
  4. realizarea de acţiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurenţiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;
2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MECMA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Programele prevăzute la pct. 2.3 si 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:
  • implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;
  • amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz ;
  • înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti (www.portaldecomert.ro, modalităţi de susţinere).
Reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:
  • Furnizarea de informaţii privind oportunităţile de afaceri si cooperare pe pieţele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitaţii internaţionale, etc.)
  • Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
  • Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă.
În Mexic, reţeaua externă este reprezentată de:

BPCE Ciudad de Mexico
Contact: Domnul Ştefan Daniel PUIU, consilier economic
Calle Sofocles 311, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico DF, 11560
Tel: 0052-55-5282-3133
 

Acreditarea observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la referendumul naţional de revizuire a Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

28.09.2018

Ambasada României în Mexic vă informează că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a emis Hotărârea nr. 452 din 21 septembrie 2018 care…

Anunţ privind organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei României în perioada 6 şi 7 octombrie 2018

25.09.2018

• Întrebarea supusă referendumului: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”; alegătorii…

Ghișeul consular online

18.01.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice servicii consulare de care …