Actualitatea ambasadei

Acreditarea observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la referendumul naţional de revizuire a Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

Ambasada României în Mexic vă informează că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a emis Hotărârea nr. 452 din 21 septembrie 2018 care reglementează condiţiile acreditării. Astfel, AEP acreditează, la cerere, observatorii internaţionali şi reprezentanţii institutuţiilor mass-media străine. Cererea de acreditare poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail sau poate fi depusă la Registratura Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 2 octombrie 2018.


Notă: spre deosebire de alte procesele electorale, MAE nu are niciun fel de atribuţie legată de acreditarea observatorilor internaţionali şi a jurnaliştilor străini, furnizarea acestor informaţii având strict rol de îndrumare.

Coordonatele AEP sunt următoarele: Strada Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084; Direcţia comunicare şi relaţii externe: telefon (021)310.08.24; Relaţii cu presa: comunicare@roaep.ro, site web: www.roaep.ro.

Documentele necesare acreditării:


A. Observatori internaţionali:
• cerere de acreditare din partea persoanei interesate, cetățean străin sau român, reprezentant al unei entități internaţionale cu personalitate juridică, redactată în limba română, engleză sau franceză, datată și semnată;
• un document care să ateste că persoana respectivă este desemnată (mandatată, recomandată) ca observator internațional de către o persoană juridică străină sau internațională care desfășoară activități în domeniul electoral (ex.: scrisoare de acreditare, adeverință, copie după legitimație);
• copie a unui document de identitate sau de călătorie (AEP poate solicita inclusiv o copie a vizei de călătorie, unde aceasta este necesară).


B. Instituţii mass-media străine:
• cerere de acreditare din partea jurnalistului, cetățean român sau străin, redactată în limba română, engleză sau franceză, datată și semnată;
• scrisoare de acreditare formulată de o instituție mass-media străină, redactată în limba română, engleză sau franceză, în care se va menţiona faptul că jurnalistul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent pe perioada referendumului naţional de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie; 
• jurnaliştii freelance vor prezenta o solicitare de acreditare din partea unei instituţii de presă străine sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale străine din care fac parte, care să certifice că au ocupația de jurnalist;  
• copie a legitimaţiei de jurnalist;
• copie a unui document de identitate sau de călătorie (AEP poate solicita inclusiv o copie a vizei de călătorie, unde aceasta este necesară).

Menţionăm că, potrivit Hotărârii AEP, observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut la Anexa nr. 7 a Hotărârii AEP, disponibilă pe siteul AEP la următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/Hot_AEP_452.pdf

Informaţii suplimentare legate de prevederile legale aplicabile observatorilor internaţionali şi jurnaliştilor străini acreditaţi pot fi accesate la: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2018.09.26_acreditare.pdf

Acreditarea observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la referendumul naţional de revizuire a Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

28.09.2018

Ambasada României în Mexic vă informează că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a emis Hotărârea nr. 452 din 21 septembrie 2018 care…

Anunţ privind organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei României în perioada 6 şi 7 octombrie 2018

25.09.2018

• Întrebarea supusă referendumului: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”; alegătorii…

Ghișeul consular online

18.01.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice servicii consulare de care …